Med Husfotos nya 360-panoramatjänst kommer du att få full koll på läget i en interaktiv miljö. Ny teknik och mjukvara ger oss nu möjligheter att presentera försäljningsobjekt på ett helt nytt sätt.

Den nya tjänsten ger dig möjligheten att se vad som finns i anslutning till det aktuella objektet genom att snurra bilden i den riktning du vill. Vi kan även lägga till olika intressepunkter i bilden som kan höja värdet och intresset för objektet, t.ex. ett närliggande shoppingcenter eller närliggande förskola.